Arkkitehti Jac. Ahrenbergin tulkinta siitä, miltä linna on näyttänyt. Ahrenberg laati linnan restaurointisuunnitelman 1890-luvulla. MV/RHO.

Kajaanin linnan historiaa

Kajaanin linna rakennettiin kuningas Kaarle IX:n käskystä Ämmäkosken saareen vuosien 1604-19 aikana. Harmaakiviseen kehämuuriin liittyi kaksi pyöreää tykkitornia, joista ylävirran puoleinen oli vahvistettu kahdella nelikulmaisella linnakkeella. Sisäpihalla elettiin puutaloissa.

1660-luvulla aikana linna uudistettiin täysin Pietari Brahen toimesta. Sisäpihan puutalot korvattiin kivitaloilla ja linnan puolustuskykyä parannettiin.

Kajaanin linnaa ei käytetty pitkään. Vuonna 1716 Suuren Pohjan sodan aikana venäläiset valtasivat linnan ja räjäyttivät sen. Muurit ja niiden päällä olleet maavallit romahtivat ja täyttivät linnanraunion.

Rauniota restauroitiin ensimmäisen kerran vuosina 1890 - 1892. Sortuneita kivimuureja paikattiin tiilimuurauksella, mitä pidettiin jälkikäteen virheenä.

Vuonna 1936 raunion päälle alettiin rakentaa uutta betonista maantiesiltaa. Linnanraunion keskelle kaivetusta perustuskuopasta löytyi Brahen lahjoittama marmoritaulu, mikä herätti maanlaajuista huomiota ja vaatimuksen kaivaa raunio esiin. Seuraavana vuonna raunio tyhjennettiin maasta ja muureja korjattiin ja täydennettiin.

 

 

 

 

 

 

Siirry sivun alkuun
Lipputangon pää ja ikkunanlasin palanen, kaivauslöytöjä raunioista. MV/RHO Soile Tirilä 2003.