Arkkitehti Ahrenbergin näkemys siitä, miltä linna oli näyttänyt Ämmäkoskelta päin katsottuna. MV/RHO.

Linnanraunion varhaiset restauroinnit

Kajaanin linna oli 1800-luvun lopulla ollut raunioina lähes kaksisataa vuotta. Linnan pohja ja huoneet olivat vuoden 1716 räjähdyksen ja tulipalon jäljiltä edelleen metrien paksuisen maa- ja kivikerroksen peitossa. Linnan muurit alkoivat olla jo niin huonossa kunnossa, että niiden pelättiin sortuvan virtaan.

Korjaustöihin ryhdyttiin vuonna 1890 senaatin myöntämän määrärahan turvin. Lisäksi korjaustöiden varsinainen suorittaja, Yleisten rakennusten ylihallitus, käytti restaurointiin omia varojaan. Linnan restaurointisuunnitelman laati aikansa tunnetuin restaurointiarkkitehti Jac. Ahrenberg.

Kesinä 1890-1892 tehdyt korjaus- ja kaivaustyöt linnalla toteutettiin kehnoin menetelmin: sortumia paikattiin tiilimuureilla ja raunioita madallettiin. Läntinen torni tyhjennettiin maasta ja talteen otettiin noin 500 metalliesinettä. Vuosina 1910-11 raunioita kunnostettiin jälleen, mutta tiilipaikkaukset jätettiin odottamaan.Siirry sivun alkuun1890-luvulla tehdyt tiilikorjaukset erottuvat selvästi. MV/HKA.