Uutta maantiesiltaa rakennetaan vuonna 1936. Velj. Karhumäki/Kainuun museo.

Esiinkaivaminen ja restaurointi vuonna 1937

Vanha puinen maantiesilta oli käynyt liian kapeaksi ja heikkokuntoiseksi, kun autoliikenne lisääntyi 1900-luvun alussa. Tilalle ryhdyttiin rakentamaan uutta teräsbetonista siltaa kesällä 1936. Uuden sillan perustusten kaivamisen yhteydessä pohjoisen pilarin kohdalta löytyi mm. Brahen marmoritaulun kappaleita. Löydöt herättivät mielenkiintoa lehdistössä ja vaatimuksen, että linnaraunio tulisi restauroida.

Linnan kaivaus- ja restaurointityöt aloitettiin heinäkuussa 1937 Eduskunnan erityisen määrärahan turvin. Linnasta poistettiin metrien paksuiset maa- ja kivikerrokset ja sen muureja korjattiin ja korotettiin. Vuosina 1890-1892 tehdyt tiilimuuraukset poistettiin ja korvattiin harmaakivellä. Linnan pohjapiirustusta muokattiin vastaamaan 1600-luvun lopun pohjapiirustusta.

Maan poiston yhteydessä kerättiin talteen noin 1800 löytöä. Aseita ja työkaluja löytyi suuret määrät, mutta eniten löydettiin erilaisia avaimia, lukkoja, heloja, saranoita ja nauloja. Talteen otettiin lähinnä metalliesineitä.

Siirry sivun alkuun


 

Linnan tyhjentäminen "sähkökraanalla" vuonna 1937. Museovirasto, historian kuva-arkisto.