Kajaanin linnan perustuksia rakennetaan. Vastapäisellä rannalla on lastauspaikka ja kalkkiuuneja. Akvarelli MV/RHO Sakari Mentu 2008.

Linnan rakentaminen

Kun Kajaanin linnaa rakennettiin, pyrittiin käyttämään mahdollisimman paljon lähiseutujen tarjoamia rakennusmateriaaleja: luonnonkiveä, kalkkia ja puuta. Linnan rakennustöihin tarvittiin palkattujen rakennusmiesten ja varusväen lisäksi kainuulaisia talonpoikia, joilla oli lähes koko 1600-luvun ajan velvollisuus osallistua rakentamiseen kuusi päivää vuodessa.

Linnan rakennuspaikka oli strategisesti harkittu. Joki muodosti luontaisen vesiesteen, vaikka olikin kuivina aikoina liian matala.

Rakennustyö alkoi perustusten kaivamisella. Perustusojan pohjalle ladottiin isoja kiviä ilman laastia jakamaan muurin painoa. Heikoissa paikoissa alimmaksi tehtiin hirsiarina eli isoja tukkeja ristikkäin. Hirsiarinan jäänteitä on löytynyt linnan koilliskulmasta.

Siirry sivun alkuun

Kirves ja miekan osia, kaivauslöytöjä linnanrauniolta. MV/RHO Soile Tirilä 2003.